Tekster på facebook-videoer.

Her kan du se, hvordan du kan indsætte undertekster på dine Facebookvideoer via Youtube. Undertekster er blevet populære fordi mange videoer ses uden lyd.

Metoden kaldes softcoding, og betyder at teksterne vises som et lag oven på videoen. Teksten kan derfor slås til og fra, og man kan endda lave forskellige versioner – eksempelvis forskellige sprog.

Anvendes hardcoding bliver teksterne en permanent del af videoen og kan ikke fjernes.

Her kan du se en let forståelig tutorial på dansk – lavet af Video2Net:

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.